Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: O NAS
PDF Drukuj Email

 

Podziękowania dla firmy "Delikatesy u Niny" w Konopiskach!!!

Serdecznie dziękujemy  darczyńcy za  podarowanie nam maseczek ochronnych.

W tym trudnym i wyjątkowym  czasie jest to dla nas i naszych pacjentów bardzo cenny dar.

Z wyrazami szacunku:

Dyrekcja i pracownicy  SP ZOZ GOZ w Konopiskach


 

 

Drogi pacjencie!!!

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa

w poradni Lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w  w Konopiskach,  zalecane są porady lekarskie, pielęgniarskie i położnej udzielane telefonicznie czyli teleporady - pod numerami telefonów:

tel. stacjonarne:  34 32-82-007 wew. 21 lub 25

tel. komórkowe:   519 057 675, 519 057 704


w godzinach 8:00-18:00


Po uzyskaniu teleporady recepty wypisywane są dla pacjentów w formie elektronicznej, kod do recepty może być przesłany pacjentowi na sms-a, lub podany telefonicznie, zaopatrzenie ortopedyczne, również może być wypisane elektronicznie, zwolnienia lekarskie mogą być wypisane zaocznie, w razie konieczności również przesłane e-mailowo pod wskazany przez pacjenta adres.

Lekarz ustala w czasie teleporady, czy pacjent musi zgłosić się do poradni osobiście,

a wtedy pielęgniarka ustala godzinę zgłoszenia się do poradni.


Jeżeli jest taka konieczność przybycia do poradni,

zapoznaj się z obowiązującymi zasadami:

1. Do przychodni wpuszczamy pacjentów po 2 osoby (jedna jest u lekarza, jedna może przebywać na poczekalni)

2. W miarę możliwości prosimy aby pacjenci przychodzili do przychodni w swoich osobistych maseczkach

3. Przed wejściem pielęgniarka/laborantka zbiera wywiad segregacyjny z pacjentem, oraz  mierzy mu temperaturę

4. Przed wejściem na poczekalnię należy zdezynfekować ręce (można również założyć czyste-jednorazowe! rękawiczki)

5. Pozostali pacjenci oczekują na zewnątrz w bezpiecznej odległości 2m


Nie odwiedzajmy w tych trudnych dniach poradni lekarza POZ z błahych powodów, dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu.

 

Od dnia 20.04.2020r. poradnia dziecięca wznowiła udzielanie świadczeń medycznych w zakresie

wizyt patronażowych noworodków i szczepień ochronnych dzieci.

Personel medyczny kontaktuje się z rodzicami telefonicznie i umawia na poradę w wyznaczonych godzinach. Szczepienia odbywają się tylko w godzinach porannych, tuż po otwarciu poradni, przed wizytami rodziców z dziećmi chorymi.

W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do wskazówek personelu medycznego,

oraz zaleceń sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) poniżej:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/


Od dnia 04.05.2020r wznawiła przyjęcia pracownia fizjoterapii, oraz poradnia rehabilitacyjna. Personel kontaktuje się z pacjentami telefonicznie w celu uzgodnienia terminu udzielenia świadczeń, z zachowaniem terminów w kolejkach oczekujących.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 34 32-82-937


W poradni położniczo-ginekologicznej,

Bez ograniczeń przyjmowane są pacjentki ciężarne i przypadki pilne. Porady profilaktyczne są realizowane, ale w późniejszym czasie, jeżeli pozostają wolne terminy.
Podobnie jak w POZ, są także udzielane porady w formie teleporad i telekonsultacji.

Aby dostosować wymogi do zaleceń GIS, przyjęcia lekarskie pacjentek w poradni odbywają się w wyznaczonych godzinach i są rozłożone w czasie.

Prosimy aby pacjentki zgłaszały się na wizyty w wyznaczonych przez personel godzinach.

Bliższe informacje udzielane są podczas rejestracji, w  poradni położniczo - ginekologicznej

pod nr tel. 34 32-82-007 wewn. 26

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


Jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą i potrzebujesz porady lub pomocy powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej skontaktuj się z najbliższą placówką.

Dane kontaktowe znajdziesz w linku poniżej:


https://gis.gov.pl/kontakt/


 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzonym  Uchwałą Rady Gminy
w Konopiskach.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.01.2000 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
SP ZOZ GOZ w Konopiskach świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych, na podstawie umów zawartych z NFZ.

Historia, zadania

SPZOZ w Konopiskach został utworzony w 2000 roku w wyniku oddzielenia placówki w Konopiskach od ZOZ w Blachowni. Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska. Do zadań SPZOZ należą: udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, dermatologii, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych  oraz udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej.

POLITYKA JAKOŚCI SP ZOZ GOZ

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach jest świadczenie usług medycznych na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania, jak również umacniającym zaufanie i zadowolenie Pacjentów. Świadczenia udzielane są z zachowaniem wymagań określonych przez ustawy, rozporządzenia i powszechnie uznane normy etyczne.

Polityka Jakości zmierza do realizacji następujących celów strategicznych:

- utrzymanie zaufania, zadowolenia i satysfakcji pacjentów i ich rodzin,

- stworzenie atmosfery przyjaznej dla pacjenta,

- doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników GOZ,

- systematyczna modernizacja infrastruktury,

- dbałość o wizerunek instytucji i promocja na rynku usług medycznych.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz całego zespołu pracowników w celu zapewnienia pacjentom wysokiego poziomu świadczonych usług.
Wszystkich pracowników GOZ czynię odpowiedzialnymi za realizację wysokiej jakości usług medycznych w odniesieniu do ich stanowisk pracy.

Dyrektor SP ZOZ GOZ Anna Pogorzelska

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3,   KRS: 0000007493, NIP: 573 23 83 411, REGON: 151519713

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, lub drogą e-mailową pod adresem:

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.