Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: O NAS
PDF Drukuj Email

 

Drogi pacjencie!!!


Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa

w poradni Lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w  w Konopiskach,  zalecane są porady lekarskie, pielęgniarskie i położnej udzielane telefonicznie czyli teleporady

Tylko w przypadkach uzasadnionych udzielane są osobiście w przychodni.

Na wizytę można zarejestrować się pod numerami telefonów:

tel. stacjonarne:  34 32-82-007 wew. 21 lub 25

tel. komórkowe:   519 057 675, 519 057 704


w godzinach 8:00-18:00


INFORMACJA!

Informujemy, że przed wejściem do Poradni Ogólnej zainstalowana została skrzynka, do której można wrzucać kartki ze spisem leków do powtórki.

Kartki prosimy wrzucać w godzinach 8:00-18:00.

Nie odpowiadamy za kartki i dane umieszczane na nich, wrzucane do skrzynki w godzinach 18:00 - 8:00, oraz w dni wolne od pracy.

Na kartce ze spisem leków prosimy podać następujące dane:

  • imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia
  • numer telefonu komórkowego
  • nazwy leków, postać, gramatura, ilość opakowań lub informacja "powtórka leku z ostatniej wizyty"


Czas oczekiwania na receptę to 24-48 godzin., choć w miarę możliwości będą one wypisywane wcześniej.

Kod do recepty uzyskacie Państwo dzwoniąc do Przychodni dnia następnego, pod wskazane powyżej numery telefonów.

Proszę pamiętać, że to lekarz ostatecznie decyduje o wypisaniu leku!

Równocześnie informujemy, że ze skutkiem natychmiastowym, nie można składać zamówienia na leki stałe podczas osobistej wizyty w przychodni.

 


Porady, w większości udzielane są w formie teleporad, ale w razie konieczności po uzgodnieniu z lekarzem, udzielane są również porady osobiście w przychodni lub w domu pacjenta. Recepty, skierowania do poradni specjalistycznych i do szpitala, wnioski  na zaopatrzenie ortopedyczne i zwolnienia lekarskie wystawiane są  w formie elektronicznej. Kod do e-recepty, e-skierowania i e-wniosków ortopedycznych są przekazywane po telefonicznym skontaktowaniu się z pacjentem, w  wyjątkowych sytuacjach mogą być przesłane sms-em, lub drogą e-mailową pod wskazany przez pacjenta adres.

Dokładne informacje uzyskasz od personelu rejestrującego do poradni.


Jeżeli istnieje konieczność przybycia do poradni osobiście,

zapoznaj się z obowiązującymi zasadami:

1. Do przychodni wpuszczamy pacjentów po 2-3 osoby (jedna jest u lekarza, dwie osoby mogą przebywać na poczekalni w zalecanej odległości)

2. W miarę możliwości prosimy aby pacjenci przychodzili do przychodni w swoich osobistych maseczkach

3. Przed wejściem pielęgniarka/laborantka zbiera wywiad segregacyjny z pacjentem

4. Przed wejściem na poczekalnię należy zdezynfekować ręce (można również założyć czyste-jednorazowe! rękawiczki)

5. Pozostali pacjenci oczekują na zewnątrz w bezpiecznej odległości 2m


Nie odwiedzajmy w tych trudnych dniach poradni lekarza POZ z błahych powodów, dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu.

 

Poradnia dziecięca w miarę możliwości  udziela świadczeń medycznych w zakresie

wizyt patronażowych noworodków i szczepień ochronnych dzieci.


Personel medyczny kontaktuje się z rodzicami telefonicznie i umawia na poradę w wyznaczonych godzinach. Szczepienia odbywają się tylko w godzinach porannych, tuż po otwarciu poradni, przed wizytami rodziców z dziećmi chorymi.

Z  dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba (bez objawów infekcji). Rodzic powinien posiadać maseczkę na usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Szczepienia odbywają się w ściśle wyznaczonym terminie. Należy odroczyć szczepienie jeśli w domu znajduje się osoba:

- z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, lub innymi objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem,

- na kwarantannie,

- poddana izolacji w warunkach domowych.

Bardzo prosimy o punktualność.


W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do zaleceń sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego,

oraz wskazówek personelu medycznego.


Informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) poniżej:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/


Od dnia 04.05.2020r wznawiła przyjęcia pracownia fizjoterapii, oraz poradnia rehabilitacyjna. Personel kontaktuje się z pacjentami telefonicznie w celu uzgodnienia terminu udzielenia świadczeń, z zachowaniem terminów w kolejkach oczekujących.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 34 32-82-937


W poradni położniczo-ginekologicznej,

Przyjęcia pacjentek odbywają się według ustalonych wcześniej terminów..
Podobnie jak w POZ, są także udzielane porady w formie teleporad.

Aby dostosować wymogi do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, przyjęcia pacjentek w poradni odbywają się w wyznaczonych godzinach i są rozłożone w czasie.

Prosimy aby pacjentki zgłaszały się na wizyty w wyznaczonych przez personel godzinach.

Bliższe informacje udzielane są podczas rejestracji, w  poradni położniczo - ginekologicznej

pod nr tel. 34 32-82-007 wewn. 26

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


 Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzonym  Uchwałą Rady Gminy
w Konopiskach.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.01.2000 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
SP ZOZ GOZ w Konopiskach świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych, na podstawie umów zawartych z NFZ.

Historia, zadania

SPZOZ w Konopiskach został utworzony w 2000 roku w wyniku oddzielenia placówki w Konopiskach od ZOZ w Blachowni. Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska. Do zadań SPZOZ należą: udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, dermatologii, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych  oraz udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej.

POLITYKA JAKOŚCI SP ZOZ GOZ

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach jest świadczenie usług medycznych na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania, jak również umacniającym zaufanie i zadowolenie Pacjentów. Świadczenia udzielane są z zachowaniem wymagań określonych przez ustawy, rozporządzenia i powszechnie uznane normy etyczne.

Polityka Jakości zmierza do realizacji następujących celów strategicznych:

- utrzymanie zaufania, zadowolenia i satysfakcji pacjentów i ich rodzin,

- stworzenie atmosfery przyjaznej dla pacjenta,

- doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników GOZ,

- systematyczna modernizacja infrastruktury,

- dbałość o wizerunek instytucji i promocja na rynku usług medycznych.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz całego zespołu pracowników w celu zapewnienia pacjentom wysokiego poziomu świadczonych usług.
Wszystkich pracowników GOZ czynię odpowiedzialnymi za realizację wysokiej jakości usług medycznych w odniesieniu do ich stanowisk pracy.

Dyrektor SP ZOZ GOZ Anna Pogorzelska

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3,   KRS: 0000007493, NIP: 573 23 83 411, REGON: 151519713

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, lub drogą e-mailową pod adresem:

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.