Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PRZETARGI
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska dn. 13.08.2019 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy:
Przedmiot zamówienia :dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z zapewnieniem  okresowego, rocznego przeglądu analizatorów wymienionych w postępowaniu
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18 lipca 2019 r. informuje ,ze najkorzystniejsza oferta została złożona przez:


lp    Nazwa oferenta i adres                   Cena brutto w złotych
1    WKM ,Kraków, ul.Brodowicza 11/2    25.599,70 zł 
Dostawa odczynników laboratoryjnych PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ,
42-274 Konopiska , ul. Lipowa 3, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 34/32-02-007 w.24
Strona internetowa : zozkonopiska.pl


Zaprasza do składnia ofert w przetargu w trybie zapytania ofertowego  z dnia 18 lipca 2019r na:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ( w okresie 12-mc-y)

o wartości zamówienia do 14.000 euro


Termin składania ofert do dnia 12 sierpnia 2019r do godz.11.00
Załączniki : nr 1.specyfikacja istotnych warunków zamówienia ,nr 2.formularz oferty, nr 3.specyfikacja dostawy, nr 4.druk oświadczenia oferenta, nr 5.projekt umowy .

Załączniki do bezpłatnego odbioru w biurze SP ZOZ GOZ w Konopiskach ul.Lipowa 3 ,

lub wysyłka na adres elektroniczny oferenta po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do zamawiającego.

 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Konopiska 12 marzec 2012r.

SP ZOZ GOZ ogłasza przetarg  na wykonanie robót budowlanych  dla remontu bieżącego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Konopiskach .

Termin składania ofert 20 marzec 2019r

Strona internetowa z ogłoszeniem

https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 
ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu medycznego PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

W postępowaniu przetargowym  :  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

prowadzonym   w ramach projektu: ”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPLS.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”

ogłoszonego w bazie konkurencyjności pod numerem 1162352  
został wybrany oferent

2

Ronomed sp.zoo sp.k.

53 030 Wroclaw ,ul.Przyjaźni 52-1U

74.409,66 zł

 
Ogłoszenie o wyniku postepowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach”

do projektu pn:Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki

42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

89.052 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: ocena punktowa =100 punktów dla badanej oferty jest najwyższa, oferent przedstawił referencje z robót budowlanych o tożsamym charakterze jak i planowane w zadaniu

Umowa została zawarta w dniu 22.12.2018r.

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki 42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3