Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: REHABILITACJA
Rehabilitacja PDF Drukuj Email

Gabinety: Fizykoterapii i kinezyterapii czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania od lekarza posiadającego umowę z NFZ

 

Obowiązki Kierownika gabinetu fizjoterapii pełni mgr fizjoterapii Agnieszka Frukacz

Konsultacji lekarskich udzielają: lek. med.  specjalista rehabilitacji medycznej Marian Rosak, lek. med. specjalista rehabilitacji medycznej Agnieszka Wójcik

Zabiegi wykonują: mgr fizjoterapii Agnieszka Frukacz,  mgr fizjoterapii Wojciech Dali Maryoush, mgr fizjoterapii Mateusz Olejnik, tech. fizjoterapii Jolanta Bator

 

 


I KINEZYTERAPIA

- indywidualna praca z pacjentem - ćwiczenia specjalistyczne

- ćwiczenia czynne w odciążeniu, wspomagane, izometryczne, na przyrządach

 

II MASAŻ

- klasyczny - suchy

- limfatyczny - mechaniczny

 

III ELEKTROTERAPIA

- galwanizacja

- jonoforeza

- prądy diadynamiczne

- prądy TENS

- prądy interferencyjne

- prądy TREBERTA

- prądy KOTZA

- ultradźwięki miejscowe

- elektrostymulacja

IV IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE niskiej częstotliwości

 

V ŚWIATŁOLECZNICTWO

- laser (skaner + punktory)

- lampa Sollux

- lampa Bioptron

 

VI KRIOTERAPIA

- miejscowa (pary ciekłego azotu)

 

VII INHALACJE